AAT-Embleem

A A T

Aan- en AfvoerTroepen

AAT-GESCHIEDENIS

Embleem

HET REGIMENT AAN- EN AFVOERTROEPEN

 

“Niets is ons te dol”

 

 

Militairen van het dienstvak Aan- en Afvoertroepen droegen een goudkleurig embleem op hun baret.

Het toont een gestyleerde W met daarbinnen een gevleugeld wiel, ‘gedekt’ door een koninklijke kroon.

Het embleem, ingevoerd bij Ministeriele Beschikking van 9 november 1946, is afgeleid van het vooroorlogse herkenningsteken van het Korps Motordienst, zijnde een automobielrad.

De vleugels die daar na de oorlog aan zijn toegevoegd, vormen een aardige symboliek voor de geheel gemotoriseerde, dus snelle transportdienst.

De kroon boven dit embleem duidt op de plaats van de AAT in de Koninklijke Landmacht en geeft de verbondenheid met het vorstenhuis weer.

Het baretembleem wordt gedragen op een rechthoekige ondergrond van Nassaublauwe stof, reeds voor de oorlog de huiskleur van het Korps Motordienst.

 

Het devies van de Aan- en Afvoertroepen luidt:

 

Nil nobis absurdum,

 

ofwel

 

‘Niets is ons te dol’

Update:

201605

20151121