AAT-IGK

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

A A T

Aan- en AfvoerTroepen

De Inspecteur-Generaal der  Krijgsmacht  (IGK) Hans van Griensven bezocht ons op de

AAT--BlauwBloed Reünie+dagje uit in  2017 om zich te informeren over onze organisatie.


Een  en ander was aanleiding om onze bezoekers

te informeren over zijn functie en opdrachten.


Kort en vrij samengevat kom ik tot het volgende:

De IGK  adviseert uit het veld  de minister van

Defensie,  die met zijn adviezen met de

Commandant de Strijdkrachten aan de slag kan.


Al met al een afdeling van de krijgsmacht om

regelmatig te volgen en hun website te bezoeken

die je ook toegang geeft tot de andere webpagina’s

van defensie.  Naar de website : IGK     


De IGK staat naast de formele organisatiestructuur en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie. Deze positie garandeert zijn onafhankelijkheid. Hij heeft toegang tot alle delen van de Defensieorganisatie, is bevoegd om alle documenten in te zien en mag iedere vergadering bijwonen.

Zo kan hij inhoud geven aan zijn 4 hoofdtaken:


Adviseren:  De IGK adviseert de minister van Defensie over alle vraagstukken die de

                     krijgsmacht raken.

                          •Onderzoeken: De IGK  onderzoekt zaken in opdracht van de minister of  op

                           eigen initiatief de resultaten neemt hij op in het Jaarverslag IGK.


Bemiddelen:  De IGK bemiddelt in individuele kwesties die betrekking hebben op Defensie.


Bemiddelen:  De IGK bemiddelt in individuele kwesties die betrekking hebben op Defensie.


Inspecteur der Veteranen:  De IGK  Inspecteur der Veteranen.


Inspecteur der Reservisten:  De IGK is ook Inspecteur der Reservisten.


Naast deze taken helpen de stafofficieren van de IGK door bemiddelingen jaarlijks honderden

collega’s, actief en post-actief, op individuele basis, als zij zijn vastgelopen in de organisatie.

Deze ’ombudsman-achtige’ rol is en blijft belangrijk en het is dan ook zaak dat het Defensiepersoneel hiermee bekend is.


De IGK focust zich primair op mensen, want die kunnen het verschil maken.Naar:  Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht - 2019


De huidige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Frank van Sprang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht BD luitenant-generaal Hans van Griensven.


De IGK is gehuisvest in De Zwaluwenberg te Hilversum.


Landgoed De Zwaluwenberg heeft een rijke historie vanaf 1939 ook een militaire. Meer informatie is te vinden op De Zwaluwenberg - WikipediaPluk

20201018

20200318

20190630

20190306

20180712

20180702