AAT-NUNSPEET

A A T

Aan- en AfvoerTroepen

Nunspeet


AAT-BlauwBloed.nl

AAT


Aan en AfvoerTroepen


Indertijd gevestigd op de


Legerplaats  Nunspeet later de


Generaal Winkelmankazerne.


Vanaf 1953 is de AAT aanwezig geweest op legerplaats  Nunspeet / Generaal Winkelman Kazerne, eerst als 112 Transportbataljon.


De organisatie:

101 Transportgroep (Tgp) is opgericht augustus 1953, bestaande uit:

101 Transportbataljon (Tbat),102 Tbat (Wittenberg),112 Tbat (Nunspeet).


101 Tgp werd in 1958 omgenummerd naar 104 Tgp, bestaande uit:

102 Tbat (Wittenberg),112 Tbat (Nunspeet) en

829 Zware transportcompagnie (Zwtcie)


112 Transportbataljon (Tbat), bestaande uit:

Een staf Cie en 4 Lichte transportcompagnieën (Lttcie) a, b, c en d,

begin 1960 omgenummerd naar 5, 6, 7 en 8  (of 1, 2, 3 en 4)  Lttcie.


112 Tbat werd in 1964 omgenummerd tot 105 Tbat, bestaand uit:

Een staf en stafcompagnie en vier Lttcies, de 105, 106, 107 en 108 Lttcie.

105 Lttcie werd direct daarna omgenummerd naar 41 Brigade Lttcie

en verplaatst naar Duitsland.

Het 108 werd in 1974 (vrijwilligers) voor een missie uitgezonden

naar Soedan


Eind jaren ’60 bestaat 105 Tbat, het enige parate Tbat van 1 LK, uit:

49, 52, 106, 107 en 108 Lttcie.

De 49 Lttcie was afkomstig uit Haarlem van het mobilisabel

gestelde 820 Tbat.

52 Lttcie, eveneens afkomstig van 820 Tbat, maakte alleen deel uit van de oorlogsorganisatie en was gelegerd in Tilburg voor ondersteuning van het Opleidingscentrum Aan- en Afvoertroepen ( OCAAT).

107 Lttcie bestond aanvankelijk uit twee parate pelotons;

het personeel van het derde peloton was ingezet als rij-instructeur

bij de rijschool 1LK en het materieel van dit peloton stond in een

mobilisatiecomplex.Later maakte de AAT deel uit van een

Pantser Infanterie Brigade als:

13 BevoCie, 42 BevoCie en 43 BevoCie

De 13 BevoCie maakte deel uit van de 12 Pantser Infanterie Brigade


Eind 90e jaren verhuisde 160 ZwTcie  tijdelijk van van Grave naar Nunspeet.


In 1981 gaat 829/832 (Zwtcie) deel uit maken van 105 Tbat.

In 1986 werd de organisatie van de transportcompagnieën gewijzigd;

enkele lichte transportcompagnieën werden omgevormd tot middel en

gemengd zware compagnieën. Het bataljon voerde het volledige

commando over de eenheid.

Het bataljon is in 1995 opgeheven; delen van de eenheid zijn toen

opgenomen in 100 en 200 Transport en Bevoorradingsbataljon.
Update:

20190309 Pluk

2019.0308 Pluk

20181029 Pluk

20170502 Pluk

20170323 Pluk

20170219 pagina Pluk